Meniu Închide

Instrucțiuni pentru utilizarea gazelor naturale

Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, Ordinul ANRE nr. 05 /2009 – ANEXA 8

INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZAREA GAZELOR NATURALE
Intretinerea, exploatarea si repararea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale  revine  consumatorului, care raspunde pentru buna lor functionare. Verificarea si revizia tehnica periodica a instalatiilor de utilizare este obligatorie pentru toti consumatorii si se efectueaza de catre un operator economic autorizat de catre ANRE. 
Verificarea tehnica periodica a instalatiilor de utilizare este obligatorie la intervale de doi ani. 
Revizia tehnica periodica a instalatiilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani in urmatoarele situatii:
a) in cazul neutilizarii instalatiei o perioada mai mare de 6 luni;
b) dupa orice eveniment care ar putea afecta functionarea in conditii de siguranta a instalatiei.
In cazul situatiilor de la punctele a si b, consumatorul are obligatia de a anunta  operatorul licentiat de distributie gaze naturale inainte de reutilizarea instalatiei.

Pentru preintampinarea accidentelor cu pierderi de vieti umane si distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalatiilor de gaze naturale, se vor respecta cu strictete urmatoarele instructiuni:

1. Inainte de aprinderea focului se fac urmatoarele operatiuni:

 • ventilarea permanenta a incaperilor in care functioneaza aparate consumatoare de combustibili gazosi; in centralele termice si in incaperile cu aparate cu flacara libera se asigura o ventilare permanenta;
 • controlul tirajului aparatelor racordate la cos; in cazul in care se constata lipsa tirajului, nu se aprinde focul decat dupa efectuarea lucrarilor care sa asigure tirajul (curatirea cosului de fum, curatirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanica, deschiderea clapetelor de reglare etc.);
 • controlul robinetului de manevra al aparatului consumator de combustibili gazosi; daca robinetul este deschis, acesta se inchide si se ventileaza incaperea respectiva precum si cele invecinate prin deschiderea usilor si ferestrelor, aprinderea focului se face numai dupa aerisirea completa;
 • asigurarea accesului aerului de ardere in focarul aparatului consumator de combustibili gazosi (prin: deschiderea usitelor cenusarului la sobe, deschiderea fantelor  pentru accesul aerului in focar, pornirea ventilatorului etc.);
 • verificarea functionarii aparaturii de automatizare, dupa caz;
 • ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazosi.

2. La aprinderea focului in aparate consumatoare de combustibili gazosi neautomatizate si arzatoare, se fac urmatoarele operatiuni:

 • aerisirea focarului, minimum 5 minute inainte de aprinderea focului;
 • apropierea aprinzatorului de arzator;
 • deschiderea lenta a robinetului de manevra si aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilitatii flacarii.

Aprinderea se face numai cu un aprinzator special construit in acest scop, fiind interzisa aprinderea directa cu chibrituri, hartie etc. Aprinderea focului Ia aparatele consumatoare de combustibili gazosi  automatizate se face conform instructiunilor elaborate de fabrica producatoare.

3. Stingerea focului
Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazosi racordate cu furtun, se face prin inchiderea robinetului de siguranta, existent inaintea furtunului; dupa stingerea flacarii se inchide si robinetul de manevra. In societati si institutii, focul se aprinde si se stinge numai de personalul instruit si insarcinat cu aceasta operatiune prin grija conducerii unitatii beneficiare, iar in cazul operatorilor economici si al centralelor termice de bloc, prin personal calificat.

4. Indicatii speciale
La utilizarea gazelor naturale este interzis:

 • aprinderea focului daca aparatul consumator de combustibili gazosi nu este etans sau nu are tiraj;
 • lasarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;
 • obturarea cosului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazosi;
 • modificarea instalatiilor de gaze fara aprobari legale si prin persoane neautorizate;
 • dormitul in incaperi cu focul aprins;
 • dormitul in incaperi cu aparate consumatoare de combustibili gazosi nelegate la cos (resou, aragaz etc.);

Daca se simte mirosul caracteristic al gazeIor naturale se iau imediat urmatoarele  masuri:

 • se sting toate focurile;
 • se deschid toate usile si ferestrele;
 • nu se aprinde nici o sursa de foc;
 • nu se manevreaza aparate electrice;
 • nu se doarme in astfel de incaperi

[sursa: www.anre.ro]